CAT | ES
facebook google+ twitter

Prefabricats per exteriorsGELOSIES DE FORMIGÓ AMB OBRA VISTA

Fabriquem gelosies de formigó amb l' incorporació de l'obra vista que desitji i un armat interior tipús MULFOR


GELOSIES DE FORMIGÓ AMB OBRA VISTA Ficha Técnica


GRAO DE FORMIGÓ

Fabriquem graons per exterior amb acabats antilliscant i diferents colors,formes,i acabats.


GRAO DE FORMIGÓ Ficha Técnica


GRAO AUTOPORTANT

Fabriquem graons autoportants per col'locar en una estructura metal'lica amb armats antioxidants i tractaments protectors


GRAO AUTOPORTANT Ficha Técnica


GRAON ESPECIAL

Fabriquem graons especials segons planols detallat pel client,amb motllos a mida.


GRAON ESPECIAL Ficha Técnica


DINTELLS DE FORMIGÓ/OBRA VISTA CERAMICA

Fabriquem dintell de formigó a mida en varis acabats i colors. Tambe es poden adjuntar totxos d'obra vista al frontal i crear dintells d'obra vista.


DINTELLS DE FORMIGÓ/OBRA VISTA CERAMICA Ficha Técnica


DINTELLS PER REVESTIR

Fabriquem dintells de formigó bast per a ser revestits a posterior en varies mides gruixos i llargades.


DINTELLS PER REVESTIR Ficha Técnica


PECES PER ANDANES EXTERIORS

Fabriquem peces per remats d'andanes d'estació amb un coeficent d'absorció d'aigua inferior al 1% i un lliscament de classe 3.GRADES

Fabriquem peces de formigó per a la formació de grades en 1/2 peces amb llargades de 300 cmPREFABRICATS FUNERARIS

Fabriquem varis tipús de peces per acentres funeraris amb ferros inoxidables i fibres de PPT per una major durabiltat


PREFABRICATS FUNERARIS Ficha Técnica


CUBREMUR

Fabriquem cubremurs amb diferents acabats.formes i colors ,per mes informació veure el fitxer adjunt.


CUBREMUR Ficha Técnica


POLIMERICS

Fabriquem peces amb formigo polimeric com poden ser cubremurs ,empits,llindes en varis models i colors.EMPITS / MARXAPEUS

Fabriquem empits o marxapeus de finestra amb varis acabats i textures amb armats antioxidants com es el ferro inox o les fibres de PPT.


EMPITS / MARXAPEUS Ficha Técnica


SUPORTS DE FORMIGÓ

Fabriquem suports de formigo en varis tamanys per a suports de panells solars o maquinaria instalada amb unes mides i pesos determinats.


SUPORTS DE FORMIGÓ Ficha Técnica