CAT | ES
facebook google+ twitter

Prefabricats metàl·licsDINTELLS METÀL·LICS

Fabriquem dintells metalics amb xapa galvanitzada de un maxim de 6000 mm en una sola peça.CUBREMURS METÀL·LICS

Fabriquem tot tipús de pelfils metal'lics per a col'locar de cubremur.EMPITS METÀL·LICS

Fabriquem tot tipús de perfils metal'lics per col'locar en empits de finestra