CAT | ES
facebook google+ twitter

Taller per rehabilitacionsRESTAURACIONS DE FAÇANA

El nostre equip tècnic es pot encarregar de restaurar la seva façana amb materials de fabricació propia o d'altres, segons convingui (pedra artificial ,formigó polimeric, cubremurs metal'lics)


RESTAURACIONS  DE FAÇANA Ficha Técnica


COL'LOCACIÓ DELS PREFABRICATS

També ens podem encarregar la col'locació dels nostres prefabricats si el client ho demana.MOTLLURES

Fabriquem repliques de peces de formigó antic per rehabilitacions de tot tipus.


MOTLLURES Ficha Técnica


CORNISSES

Fabriquem cornisses en formigó de tot tipus amb models propis o répliques existents.REPLIQUES DE BALAUSTRADES

Fabriquem repliques en formigó de balaustrades antigues (sense inportar l'estat actual) a partir d'un nou motllo i aixi poder fer noves series.PECES PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Fabriquem peces a mida, o models estandar, per a rehabilitacions de façana , amb armats inox o fibres PPTANCORATJES

Oferim tot tipus d'ancoratges per la col'locació dels prefabricats,en acabat galvanitzat o INOX


ANCORATJES Ficha Técnica


TERRATZOS ANTICS

Fabriquem repliques de terratzos antics o models descatalogats en diversos formats.